Date PLACE 合計 NAME 義捐金合計 更新: 7/20/2019
10/27/2018 SGR E/W $25 HASHIMOTO $105
11/3/2018 TGC $65 KANAMORI $69 合計 $1,011
11/10/2018 MGC $45 FUJII $64
11/17/2018 TGC $28 GONDO $58
11/24/2018 SGR W/N $36 SHINTARO $57
12/1/2018 SGR E/W $25 TORU $52
12/8/2018 TGC $23 SEKINE $50
12/15/2018 TGC $25 YOSHIDA $43
12/22/2018 MGC $25 NOGUCHI $43
12/29/2018 LEO HI/OR $25 ITO $36
1/5/2019 LEO BO/PL $25 AOKI $34
1/12/2019 TGC $24 TAKUYA $34
1/19/2019 TGC $25 TORIGOE $31
1/26/2019 MGC $25 HATTORI $31
2/2/2019 TGC $24 TAKAYUKI $28
2/9/2019 GICC N/S $23 SHIMONO $26
2/16/2019 SGR E/W $25 MATSUURA $25
3/2/2019 SGR W/N $25 SHIBATA $24
3/9/2019 SGR E/W $24 ARASAKI $22
3/16/2019 MGC $25 SAKANE $19
3/23/2019 TGC $25 KABASAWA $16
3/30/2019 TGC $25 KANABUCHI $16
4/6/2019 SGR W/N $24 OSHITA $14
4/13/2019 MGC $23 NAOKI $13
4/20/2019 TGC $26 TAKAKO $13
4/27/2019 TGC $25 OGAWA $11
5/4/2019 TGC $25 YASUMITSU $10
5/11/2019 TGC $25 FUJISAKI $10
5/18/2019 LEO BO/PL $25 FURUYAMA $8
5/25/2019 MGC $25 MORIMOTO $8
6/1/2019 LEO HI/OR $23 KUROIWA $7
6/8/2019 TGC $25 HASEGAWA $6
6/15/2019 TGC $25 TSUTAKI $5
6/22/2019 MGC $25 KAMEI $4
6/29/2019 SGR N/E $25 HU $4
7/6/2019 SGR W/N $25 HIDEO(G) $3
7/13/2019 TGC $24 KUMAGAI $3
7/20/2019 MGC $24 kobayashi(G) $2
      OZASA(G) $2
      KAMINO(G) $1
      kanke(G) $1
      kawakubo PRO $1
      YUJI $1
      takasu(G) $1
$1,011 $1,011