NAME `ov
HASHIMOTO $72
KANAMORI $49
FUJII $27
NOGUCHI $21
YOSHIDA $16
TAKAYUKI $16
SEKINE $15
GONDO $14
SHINTARO $14
NAOKI $12
ITO $11
TORU $11
AOKI $10
TAKUYA $10
SHIBATA $6
KABASAWA $6
OGAWA $5
MORIMOTO $4
YASUMITSU $3
FURUYAMA $3
TORIGOE $3
FUJISAKI $3
KUMAGAI $2
kobayashi(G) $2
SAKANE $2
HU $2
YUJI $1
takasu(G) $1
kanke(G) $1
OSHITA $1
KANABUCHI $1
KAMEI $1
HATTORI $1
ARASAKI $1
@ @
vSEPC $347